21.09.2009 Škola pro Beku

SOS akce v rámci projektu Přátelské pomoci rodinám v Grozném 

                                                     
beka071.JPGBeka je sedmnáctiletý chlapec z pětičlenné rodiny. Od začátku první rusko-čečenské války (1994) se potýká se zdravotními následky po psychickém i fyzickém vážném onemocnění, je zrakově a mozkově postižen, což mu znemožňuje normální školní docházku. Podobně jako mnohé další děti, u kterých přetrvávají důsledky válečného násilí, i on potřebuje zvláštní péči a pozornost. Matce Fatimě velmi záleží na tom, aby se mu dostalo základů vzdělání. Sama je původním povoláním učitelka a ředitelka školy, dnes pracuje jako manažerka vzdělávacího centra, provozovaného organizací Rodina, kterou jsem pomáhali v roce 2005 založit.


Její práce je časově velmi náročná a vzhledem k našim omezeným možnostem i špatně placená, přitom je již několik let takřka jedinou živitelkou rodiny. Otec pracoval na příležitostných stavbách, v posledním roce však nezaměstnanost a opět se zhoršující situace v regionu čím dál tím víc znemožňuje jakýkoli přivýdělek.V širší rodině došlo v posledním období také k několika dalším úmrtím, v důsledku čehož je nutno se starat i o další děti jeho sourozenců. Rodina dosud nedostala státní kompenzaci za rozbořený rodinný dům, takže žijí již několik let v provizoriu.

DSC_0036.JPGBeku zná dobře celá komunita našeho programu v Grozném. Přes své zdravotní postižení byl kolektivně adoptován jako dobrý duch každodenního provozu v Centru Doezal (čečensky Rodina), neboť v něm s maminkou pobývá téměř každý den. Disponuje velikou laskavostí k lidem i dětem, je nedílnou součástí komunity. Je zvídavý a velmi citlivý, ochotný vždy pomoci, kde je třeba. Pomáhá lidem už jen svým zázračně pozitivním nastavením. Říkají o něm dokonce, že má léčitelské schopnosti.

Myšlenka vytvořit pro něj speciální výukový program vznikla v hlavách základního týmu žen, které vedou náš program v Grozném v rodinně pospolitém ovzduší. Nejen Bekova maminka, ale i všechny ostatní pracovnice Centra řeší problémy svých rodin a rodin účastnic kurzů v pospolitosti, protože v tom také spočívá podstata a úspěch jejich společné práce. (Více o projektu ZDE)

DSC_0030.JPGProto jsme společně s ženami z Doezalu došly k nápadu zřídit program svépomocného rodinného doučování v prostorách domu, kde se Centrum nachází. Kurz s názvem Škola pro Beku by měl probíhat 15 hodin týdně, to jest každý den tři hodiny. Vychází z potřeb Beky, který již absolvoval čtyři třídy základní školy. Vyučovanými předměty budou ruština, matematika, čtení, popřípadě dějepis. Metodika formou veskrze osobního přístupu s důrazem na podporu a otevření možnosti integrace zdravotně postižených dětí.

Kurzy by probíhaly pro Beku jako škola, pro ostatní děti, které mají podobné problémy ve škole, jako doučování. Maximální počet žáků 3 - 4. Měsíční plat pro vedoucího učitele nebo učitelku 7 tisíc rublů (cca 4 tisíce v Kč) měsíčně. Vedoucí učitel bude mít navíc k ruce vybrané mladé dívky, které již absolvovaly kurzy Centra Doezal, které mají zájem naučit se základům pedagogiky. Ty se pak budou moci individuálně věnovat Bekovi a ostatním dětem v kurzu, eventuelně postupně vedoucího učitele zastoupí. Pokud se podaří je úspěšně zapojit, může se počet těchto žáků se speciální potřebou postupně rozšířit.Výhodou je již existující zázemí s přítomností lékařky a psycholožky.

Pomozte nám zahájit tuto speciální Školu pro Beku. Vše, co do začátku potřebujeme, jsou prostředky na plat vedoucího učitele - tj. ročně cca 60 tisíc Kč. Chceme začít již tento rok!

Pokud se rozhodnete podpořit Školu pro Beku, prosíme zasílejte své příspěvky na účet:

Číslo účtu: 911676001/5500, Raiffeisen Bank, konst. symbol 558, var. symbol 11126


P. S.: S velkou radostí a vděkem dodáváme, že bezprostředně po vyhlášení této výzvy se nám přihlásil jeden z mála našich stálých přispěvatelů s tím, že poskytne výše zmíněnou částku, potřebnou na pokrytí výdajů na rozjezd Školy pro Beku.

Tuto sbírkovou výzvu ovšem necháváme nadále otevřenou pro zabezpečení budoucího pokračování podpory tohoto programu. I když dosud nemáme zajištěné zdroje financování pro provoz KC Doezal pro rok 2010, mezi členkami týmu vznikla dohoda, že výukový program bude probíhat v prostorách zabezpečených pro tento účel jednotlivými vedoucími kurzů dle možností a jejich vzájemné dohody.




bekaKaspik.jpgbekaSaslik.JPGbekaTigr.JPGbeka07.JPG