9.08.2010 Děti si pobyt u moře opět užily!

kaspik102.jpgI v letošním roce se nám podařilo dostat malé grozněnce k moři do Dagestánu! Samotný zájezd 20 dětí z neúplných či nemajetných rodin k moři se uskutečnil během druhého týdne v červenci. Proběhl jako každý rok za obecného nadšení, pár dětí ubylo, pár dětí přibylo, a zprávy i fotografie, které jsem dosud z akce obdržela, vypovídají o maximu přijaté a vynaložené energie jak dětí, tak našich žen, které je s totálním nasazením hlídaly a koučovaly. Roza, naše hlavní direktorka, psala, že tentokrát poprvé všechno proběhlo bez jakýchkoli problémů po cestě (v Dagestánu je v poslední době dost neklidno) a že největší zátěž pro ni a lékařku Lenu bylo uhlídat děti, které si počínaly doslova jako zvířátka vypuštěná do přírody.


Počasí se vyvedlo celý týden, děti byli v moři až třikrát denně, kuchařský personál se činil s vědomím, že i letos bude vykrmovat hubená divoká grozněnčata, která téměř každý večer tancovala při večerních diskotékách jako o život.

A řidič Zaindi, který byl též jedním z hostů dobročinného koncertu v Praze (ve svých 60 letech byl poprvé v zahraničí), podle slov Rozy průběžně kázal ráchající se mládeži o tom, kterak viděl, jak se na takovou legraci vydělávají peníze v jednom českém chrámu...


kaspik105.jpgNavíc celá letošní sbírková kampaň proběhla neobyčejně noblesním, duchovně i esteticky obohacujícím způsobem, protože se točila kolem dobročinného koncertu 17. června v evangelickém kostele u sv. Salvátora. Celkem se ten večer do kasy vybralo 17.657 Kč, a vedle toho ještě přímo na sbírkový účet došlo v příspěvcích na Ozdravný pobyt dětí u moře dalších 75 tisíc korun od stálých přispěvatelů Přátelské pomoci nebo ještě od těch lidí, kteří přišli k Salvátoru na náš dobročinný večer. Dohromady se tak vybrala tedy skutečně kompletní cena týdenního pobytu 20 dětí v lázních Izberbaš u Kaspického moře.

Přítomno a spoluúčastno na koncertě bylo mnoho milých a vzácných lidí včetně našich klíčových přátel a kolegyň z Grozného - Rozy, Zaindiho a Chavy. Všichni zúčastnění, kteří se na společensko- koncertním večeru u Salvatora podíleli, přispěli svým dílem a bylo pro mne téměř neuvěřitelné, s jakou citlivostí a pochopením se všichni dali atmosféře večera. Což platí jak pro návštěvníky, kteří přispívali dobrovolně do kasy u vchodu, tak především pro samotné vykonavatele večera, tedy hudebníky ze tří hudebních souborů - Bumova komorního orchestru, pěveckého sboru sv. Salvatora a flétnového kvarteta Flautus vocis (všechny soubory poskytly společnosti hudební zážitek, na který se nezapomíná), pro dámy, které připravily unikátní menu pro večerní hostinu a přátele, kteří se do chrámu dostavili už odpoledne, aby připravili výstavu a tabuli pro všechny hosty večera. Pocit úžasu nad souhrou a vyladěním všech těch lidí, kteří se ten večer sešli, mne provázel ještě hodně dlouho po akci. A napadlo mne, že toto je také stvrzení a přiměřenosti a kontinuity vztahů, plynoucí z mnohaleté společné práce lidí Tam i Zde. Samozřejmě ovšem svou roli hraje i prostředí samotného chrámu, které je unikátní především tím, jaká komunita lidí jej vytváří.


Jana Hradilková

kaspik101.jpg

kaspik104.jpg

kaspik106.jpg