9.08.2010 Česko-čečenské dění v létě 2010

Lednice.JPG

- Chava s doktorkou Lenou začínají vyjednávat na neuropatologickém oddělení nemocnice v Grozném o možnosti zahájení projektu rehabilitačního výcviku rodin s dětmi.

- Jak a kde začít shánět prostředky na to, aby náš tým v Grozném mohl koupit pozemek s domkem či alespoň ruinou, ze které by postupně a svépomocí mohli postavit vlastní základnu a sídlo pro vše, co dělají.

- V červenci byla založena kmenová Kavkazská knihovnička ve Zbuzanech.


  • Chava s doktorkou Lenou začínají vyjednávat na neuropatologickém oddělení nemocnice v Grozném o možnosti zahájení projektu rehabilitačního výcviku rodin s dětmi, které trpí komplexem nervových postižení. Jedná se o výměnu praxe v rehabilitaci, která vychází ze známé Vojtovy metody. Zdá se totiž, že v Rusku tato metoda není neznámá, ale je používána velice striktně pouze v nemocničních zařízeních a nikoli v rodinném prostředí, čímž není splněna podmínka její reálné efektivnosti, založené na soustavnosti a průběžnosti cvičení.
  • Intenzivně se zabýváme myšlenkou, jak a kde začít shánět prostředky na to, aby náš tým v Grozném mohl koupit pozemek s domkem či alespoň ruinou, ze které by postupně a svépomocí mohli postavit vlastní základnu a sídlo pro vše, co dělají. Dosud jsme měli z dotací a sbírek pouze peníze na měsíční pronájmy, které jsou vysoké a znamenají jen dočasnost a nestabilitu. Letos se celé naše centrum muselo stěhovat již potřetí, takže tato otázka je pro nás čím dál tím aktuálnější. V momentě, kdy by se podařilo podaří našemu partnerskému spolku Semja obstarat si vlastní sídlo, by se také jistě změnil jejich pocit nezávislosti a rozšířeného pole svépomocné tvůrčí aktivity, což je po více než šesti letech existence tohoto sdružení velice na místě.
  • Právě proběhla smělá expedice jednoho člena naší momentální akční skupiny, Tomáše Šmída z Masarykovy univerzity, který si vzal do hlavy, že společně s kolegou Josefem pojedou fotografovat zbytky historických staveb - horských strážních věží - do čečenských hor. A to i přesto, že naše kolegyně byly z tohoto záměru zjevně lehce nervózní. Tomáš na všecky obavy reagoval prostými slovy: „Někdo začít musí, a já nebudu dělat žádné blbosti..." Vše dopadlo dobře a my se těšíme na vyprávění.
  • V červenci byla také založena kmenová Kavkazská knihovnička ve Zbuzanech. Zatím čítá cca 29 svazků, které obsahují jednak historické knížky o Čečensku - většinou darované a dovezené, pohádky, fotografie, pár knih vydaných v tuzemsku, Rusko-čečenský slovník, dvě učebnice čečenštiny, pár historicko-politologických titulů o Kavkaze z knihkupectví ve Vladikavkazu... Soubor čeká na další přírůstky a též na dobrovolného knihovníka, který je začne katalogizovat, aby byly přístupné čtenářům. Jakmile bude katalog pořízen, vyvěsíme ho na web a knihovna může začít fungovat pro všechny, kteří chtějí o Kavkaze vědět víc. Snad to do konce roku stihneme...
  • Vyjednávání o financování našeho programu v Grozném pro příští rok pokračuje na několika frontách, zatím nemáme nic jisté, vše je v procesu, ale věříme, že se alespoň v něčem zadaří. Přátelská pomoc se dočkala koncem června jednoho velice pěkného příspěvku rodině Kurmagomadových, což přišlo jako dar z nebe - maminka Zalina potřebovala zaplatit operaci, která jí zřejmě zachránila život.
  • Statutárně a administrativně zůstává česko-čečenský program nadále zaštítěn občanským sdružením Inbáze-Berkat. Otázka spolupráce a začlenění do činnosti nově registrovaného sdružení Berkat je zatím otevřena a závisí na aktuálních možnostech a profilaci sdružení.Tak jako tak, vše, co v našem česko-čečenském prostoru podnikáme, podnikáme i nadále společně s Berkatem (v jeho stávajících podobách) a to až do chvíle, kdy nastane čas dalších změn.

 

Jana Hradilková

 

Lednice.JPG