9.01.2011 Praktický rodinný institut – první rok naostro


studentky.jpg
Ve dnech 18.-19. prosince proběhly v Grozném závěrečné zkoušky 1. ročníku experimentálního vzdělávacího projektu pro dívky z chudých a neúplných rodin - Praktického rodinného institutu Eva. Dívky se sešly společně s komisí lektorek Komunitního centra Doezal, aby sobě i jim dokázaly, že berou tento dvouletý všeobecně vzdělávací kurz vážně a odpovědně nejen jako studentky a učitelky, ale i jako průkopnice projektu, který dosud v Čečensku neměl obdoby.
 

absolventka1.r.PRIE.jpgDvouletý studijní plán byl totiž vytvořen zcela svobodným
a autonomním způsobem bez jakýchkoli směrnic shora. Je výsledkem několikaleté zkušenosti a životní praxe žen-matek
a svědkyň nedávné čečenské historie. Důvodem vymyslet vlastní ucelený vzdělávací program byla potřeba předat dívkám, narozeným a dospívajícím často bez rodičů a během války, ucelenou sumu dovedností a znalostí, které je vybaví k životu i práci.


Při závěrečné zkoušce prvního ročníku si dívky tahaly lístky se zkušebními otázkami. Příklad jednoho souboru otázek:

 

 

1. Excel a jeho možnosti. Vytvoření dokumentu. Internet
a sociální sítě. Oblasti využití.

2. Práva ženy v situaci rozvodu, šariátský a občanský soud

3. Typ temperamentu - cholerik. Charakteristika.

4. První pomoc při zlomených končetinách.

5. Šití a modeling: Jak správně bereme míru. Zvláštnosti při tvarování modelu

6. Příprava listového těsta.

7. Volné vyprávění o vlastním tejpu.

 

aranzovani.jpgDruhý den následovalo slavnostní hodnocení a předání vysvědčení, což bylo spojenou se společným stolováním u vlastnoručně připravené tabule.

Vzhledem k tomu, že financování programu Komunitního centra Semja skončilo v listopadu 2010 a tím skončil již i pronájem prostor, kde dosud vzdělávací program mohl fungovat, vše se odehrávalo v soukromém bytě lékařky a vedoucí zdravotnických kurzů Leny.

Z našeho Praktického institutu se tak se vší vážností stává škola rodinného neboli bytového typu. Příští ročník se bude odehrávat dílem v prostorách kulinářské a dílem šicí dílny v místech, kde bydlí vedoucí těchto kurzů.

Za vznik a dosavadní provoz projektu vděčíme především příspěvkům z projektu Medela Lejly Abbasové a též dalším sbírkám, které byly inciovány například i pražskými Gender studies.

Budeme velice vděčni za veškeré příspěvky a rady při hledání zdrojů pro další financování tohoto projektu, který se od svých počátků musí prát o přežití.

 

studentkyPRIE2010.jpg

 

kurz Rozy.jpg zkouska anatomie.jpg