20.05.2015 Zahajujeme novou čečenskou sbírku!

madlen2013.jpgOznamujeme všem přátelům, pamětníkům a příznivcům staronové otevření sbírkového účtu na pomoc rodinám, dětem a starým lidem v Čečensku. Své příspěvky můžete posílat na náš nový účet, který byl nedávno otevřen Berkatem a jeho číslo je: 544905/5500 Raiffeisenbank a.s.

V Grozném máme pár přátel, s nimiž jsme od začátku tohoto století společně podnikli ledacos užitečného. V jistém období i za významné pomoci českého státu. Státem podporovaný projekt skončil v r. 2010. Od té doby je rozměr našich aktivit víceméně určen prostředky sebranými od přátel a příznivců našich aktivit. 


Podařilo se nám udržet stávající kontakty, občasnou podporu několika rodin, ozdravné pobyty dětí u moře, v loňském roce proběhl třítýdenní pobyt našich klíčových spolupracovníků a přátel - manželů Muzajevových u nás.

S nimi jsme také ve stálém kontaktu, takže víme, jak se jejich životní situace odvíjí. Vnoučata rostou, synovi Ramzanovi se jakž takž daří v obchodě. Zaindi má své zdravotní problémy, ale stále je velmi zapálený a dobrosrdečný, Roza s neutuchající energií pomáhá všem okolo. Ekonomicky jsou na tom obstojně, ale např. starší dcera Kurgamagomadova se nachází stále ve velmi problematické socioekonomické situaci. Nikdy si nestěžují – ale z občasných zpráv nepřímo plynoucích z komentářů o situaci ostatních přátel je jasné, že Čečensko zdaleka vyléčeno není a stále zde existují lidé, kteří bez cizí pomoci čelí život či zdraví ohrožujícímu stavu a chudobě...

Budoucnost je velmi nejistá. Co ale jisté je a co plyne z dlouhodobé zkušenosti, je to, že udržení našich vztahů a občasná podpora z naší strany znamená pro naše přátele tam velmi mnoho, že je to v jejich životě jedna z nejsilnějších opor.

CO oni mohou nabídnout a poskytnout nám, je zabezpečení pobytu v případě, že se od nás někdo vydá na cestu po Severním Kavkaze. Už se tak během posledních let stalo několikrát a pro našince je to vždy nezapomenutelná zkušenost.

Pokud se nám podaří vybrat od vás, soukromých dárců, nějaké prostředky, stejně jako dřív je beze zbytku použijeme na zlepšení zdravotní a existenční situace rodin, dětí a staříků, o které se stará naše kolegyně Roza.

Své příspěvky můžete posílat na náš nový účet, který byl nedávno otevřen Berkatem a jeho číslo je:

544905/5500 Raiffeisenbank a.s.

Předem Vám velmi děkujeme a budeme se těšit na viděnou při nějaké z budoucích akcí, které se nám, dá-li Bůh, ještě podaří zorganizovat.

Jana Hradilková