Komunitní centrum Doezal v Grozném
(Centrum pro rodinu)


 

PCkurs.jpgKomunitní centrum pro rodinu Doezal dnes slouží jako základna občanského sdružení Fond Semja, jako místo pro vzdělávací program a jako centrála sociálních a zdravotnických služeb, poskytovaných jak v terénu, tak v Centru Doezal. Vznikají zde první samostatně výdělečné aktivity. Okolo základní skupiny žen, které dostávají za svou práci zaplaceno, se vytvořila další širší skupina lidí z řad těch, kterým program pomáhá. Často jsou to mladé ženy, které se vracejí, chodí do dalších kurzů a zakládají si s naší pomocí vlastní domácí dílny. Společenství si udržuje sociální, mezigenerační a multietnický aspekt, což jej činí v Grozném ojedinělým.

 

č. ú.: 911676001/5500 (Raiffeisen Bank), konstantní symbol 558, variabilní symbol 555

 

 


Vzdělávací program

 

Šicí kurzy: vede krejčová Chava Muchadinova, která spolupracuje s Berkatem od roku 2003 (původní centrum Iman).

Výuka šití pro ženy a dívky z chudých rodin nezávisle na věku. Doba trvání kursu byla vždy 6 měsíců, v jednom kurzu bylo přihlášeno 15 učenek. V roce 2007 absolvovalo kurz šití 20 švadlen.

Kurzy probíhají dvakrát týdně, v pondělí a v sobotu, dívky ale často využívají možnost chodit šít do dílny během týdne.

Šicí kurzy jsou též součástí projektu Salon Chava.

 

Kurzy počítačů: vede je Marjam Ozdemirova, probíhají dvakrát týdně, v úterý a v pátek, pro začátečníky. Od začátku r. 2007 proběhly tři běhy pro mládež ze sociálně nejslabších rodin.

Jeden kurz trvá 3 měsíce. Jedna skupina čítá 10 žáků a žákyň, letos jich absolvovalo celkem 40. O kurzy projevili zájem i státní úředníci. Od příštího roku budou absolventi dostávat po ukončení kurzů výuční certifikát.

 

Kurzy první zdravotnické pomoci: Kurzy vede mladá ruská lékařka Lena Elžurkajeva, která pracuje v Centru jako praktická lékařka i vyučující. Kurzy probíhají jednou týdně v sobotu, dochází 11-12 mladých žen. Vyučuje se především rychlá domácí pomoc v domácích podmínkách a pravidla zdravé výživy. V roce 2007 proběhly dva 6měsíční kurzy, které absolvovalo 20 mladých žen.

 

Nedělní taneční škola pro děti ze sociálně slabých rodin (škola Maršo). Pokračování práce se skupinou „Maršo" - mladší i starší děti. Doplnění skupiny „Maršo". Výuka zatím 1x týdně pro starší i mladší skupinu, plánuje se 3x týdně.

 

Kurz češtiny pro mladé lidi ztaneční skupiny Maršo, který vedl Vachid Gojtěmirov, student, který na pozvání Berkatu strávil rok a půl na studijním pobytu vPraze. Byl to pokus, který zatím vyšel částečně, cílem bylo naučit základům češtiny mladé lidi, kteří byli dvakrát na turné vČR, schopností komunikovat se svými českými vrstevníky a vbudoucnosti fungovat jako pomocníci při eventuelních návštěvách českých skupin vČečensku. Kurz byl hrazen zindividuálních sponzorských darů.

 

Nové kurzy :

- Kurz angličtiny - je otevřen od února 2008.

- Kurz Domácí kuchyně - je také otevřen nově, od února 2008. Je určen především mladým děvčatům zrodin Přátelské pomoci a taneční skupiny Maršo a jako lektorky se do něj zapojí i starší dámy ze skupiny sociálně nejslabších a opuštěných starých lidí, kteří docházejí již tři roky do Centra na odpolední čaje a využívají sociálních a zdravotních služeb Centra.

 

Připravujeme také otevření Praktického rodinného institutu Eva.

 


Služby

 

Terénní a ambulantní sociálně-zdravotnický servis: Sociálně-humanitární servis Centra byl i v roce 2007 koordinován nejstarší spolupracovnicí Berkatu Rozou Muzajevou. Terénní práce Semji probíhala pravidelně ve středu, v případě potřeby kdykoli v týdnu. Kromě monitoringu aktuální sociální situace rodin zabezpečuje aktivitám Centra důležité PR cestou osobních kontaktů. V Grozném zná každý každého a tak se efektivní a systematická pomoc Semji dostala rychle do povědomí lidí. Tento program vychází z projektu Přátelská pomoc Berkatu a umožňuje Roze čas od času vyřešit akutní zdravotní či sociální pomoc konkrétní rodině a potažmo zaintegrovat její členy do programu Semji. Doktorka Lena pak zajišťuje v Centru ambulantní zdravotní poradnu.

 

„Čaje pro staříky" se staly jednou z jistot Centra. Staří a většinou osamělí lidé převážně ruské či jiné národnosti si sem zvykli chodit jako domů mezi své, pracovnice šicí dílny jim čas od času spraví oblečení nebo ušije kabáty.

 

Ambulantní lékařský servis: Staří lidé si zvykli na poradnu doktorky Leny, která je vyšetří, poradí, pokud má, poskytne léky, zprostředkuje a zařídí ošetření ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Složitější případy lékařské péče začleňujeme do programu Přátelské pomoci, v jejímž rámci pořádáme jednotlivé sbírkové kampaně (SOS Zalina, SOS Madlen, Ozdravný pobyt dětí u moře)

 

Ozdravné výlety pro děti: V červenci a v září zařídil tým Semji díky cílené sbírce Berkatu dva ozdravné pobyty pro nemocné a podvyživené děti z nemajetných rodin. Cesty ke Kaspickému moři si doprovázející pracovnice Semji hradily samy, pobyt u moře byl pro děti i dospělé nezapomenutelným životním zážitkem.

 

Bydlení: Tým Semji od roku 2007 pomáhá při vyřizování kompenzací a opravách bytů a domů svých klientů. Svou roli zde hraje postupně získané renomé organizace Semja, o jehož mediální zviditelnění se stará především ředitelka Fondu Semja Fatima, která zařídila několikrát reportáž místní televize o programu Přátelské pomoci českých rodin rodinám čečenským. Podobně jako v případech zdravotnické či materiální pomoci pořádáme benefiční sbírky i v případě pomoci s bydlením (Tantajevi, Šovlachovi, Kurmagomadovi...)


Samostatná výdělečná činnost a dílny:

 

Salon Chava

Počátkem roku 2007 byl oficiálně zahájen provoz tzv. Salonu Chava (Atelje) - samostatně výdělečné šicí dílny se zakázkovým krejčovstvím. Dílna zaměstnává kromě vedoucí kurzů a její zakladatelky Chavy ještě čtyři nejšikovnější absolventky jejích kurzů. V dílně se pracuje kromě soboty a neděle všechny dny v týdnu. Koordinátorka Centra Fatima Batalova společně s vedoucí dílny Chavou monitorují možnosti místního prodeje a poptávku po specializovaných užitkových i modelových zakázkách pro dílnu. Vzorky modelů zakázkového krejčovství putují též do ČR, kde jsou nabízeny při benefičních Bazaretech Berkatu prostřednictvím módních přehlídek. Více informací najdete ZDE.

 

Zemědělsko-chovatelský program

Zatím jedné rodině byla zakoupena kráva (pro další kravku hledáme vhodnou rodinu), několika dalším slepice. Rodina s krávou (dnes již dvěma) poskytuje přebytky mléčných výrobků potřebným rodinám z programu Přátelské pomoci rodinám. Vznikla myšlenka založení malého bistra v Centru pro rodinu s názvem „Domácí kuchyně", kde se budou využívat přebytky z tohoto programu. Probíhá monitoring dalších rodin, kterým v roce 2008 zakoupíme další zvířata.

 

Bistro „Domácí kuchyně"

Navazuje na programy „čajů pro staříky" a letos otevřeného kurzu vaření, s využitím produktů zemědělsko-chovatelského programu. Od jara 2008 chceme otevřít malou prodejnu výrobků domácí kuchyně (tvaroh, máslo, housky, chléb, dorty, sýr, klobásy, marmelády, kompoty atd.) která bude částečně výdělečná, část produktů bude rozdělována mezi nejpotřebnější rodiny.