Praktický Rodinný Institut Eva (PRIE)

(Škola praktického vzdělání pro dívky v Grozném)

 

Berkat působí v Čečensku od r. 2001. Od konkrétní pomoci jednotlivým lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nikdy neopustili svou zem, jsme postupně začali vytvářet programy, jejichž cílem bylo naučit naše přátele pomáhat sobě a potažmo dalším. Tak vzniklo původně vzdělávací a svépomocné ženské centrum Iman v Grozném, tak jsme podpořili dětský taneční soubor Maršo, který navštívil dvakrát Českou republiku, tak vznikl program místní organizace Semja, kterou jsme pomohli v Grozném založit. Díky občanské solidární investici českých dárců a českého státu máme možnost kontinuálně sledovat vyvíjející se situaci rodin, žen a dětí v Čečensku, neztrácet s touto zemí úzký kontakt a společně s nimi hledat způsoby, jak jim pomoci vrátit pocit normálního života. Zároveň máme možnost skrze osobní kontakt s nimi pronikat hlouběji do kulturních souvislostí, odlišné mentality a ve společné práci nacházet styčné body.

 

PRIE.jpgPo šesti letech práce v Čečensku bychom se rádi více soustředili na druhou část výroku „Lidi spojuje neštěstí a kultura“ – tj. na podporu praktické vzdělanosti a vybavenosti těch, kterým pomáháme se postavit na nohy.

 

 

PRIE chce využít energie komunity žen, se kterou v Grozném pracujeme již několik let a dále ji předat mladé generaci Čečenek, které vyrůstají ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách, ale které chtějí v Čečensku zůstat. Chceme je z nich chceme vychovat otevřené mladé ženy, které budou vybavené schopností hledat vlastní cestu, umět pomoci sobě, své rodině a své zemi.  

 

Cílem PRIE je

 

  • vytvořit přiměřeně celistvý program praktických nauk a dovedností, které se absolventkám PRIE budou hodit při hledání zaměstnání, dalšího studia nebo založení vlastního podniku.
  • Naučit studentky sociální a občanské citlivosti a kultivovat jejich schopnosti tvůrčí práce v komunitě a pro komunitu.

 

  • Využít přátelství s Českem k otevření dalších možností jak vnímat jinou kulturní perspektivu a pracovat s ní pro vlastní obohacení.

 

 

 

Sestava kurzů PRIE:

 

  • Šití (s možností užívat k vlastní potřebě šicí dílnu Komunitního centra Semja)
  • Zdravotnická pomoc a zdravá životospráva
  • Angličtina
  • Práce na počítači
  • Účetnictví a administrativa
  • Vaření
  • Základy kultury a estetiky (evropské i orientální)  

 

Zázemí a podmínky PRIE:

 

 

PRIE bude mít základnu v domku se zahradou a dvorem, pronajatém od r. 2005 Fondem Semja, který podporujeme a se kterým spolupracujeme. Za poslední tři roky se z tohoto domku stalo komunitní centrum, kde se každý den scházejí ženy, děti a staří lidé za různým účelem – pracovat, povídat si, setkávat se, konzultovat své zdravotní a psychické problémy, učit se v kurzech (počítačů, šití, zdravovědy, tradičních tanců), využívat vybavené šicí dílny, atd. Letos chce Semja otevřít kurz angličtiny kurz vaření v rámci podniku Domácí kuchyně národů. V domku letos vznikne i dětský kout, knihovna a Centrum české kultury.

 

 

Zájemkyně o studium PRIE budou přijímány z řad těch, které již Centrum znají, nebo které znají kolegyně z terénní sociální práce či mladé studentky z různých škol v Grozném. Podmínkou pro přijetí bude zájem o jakoukoli aktivní (byť třeba minimální) spoluúčast na práci naší česko-čečenské společnosti a o budoucí spolupráci s Fondem Semja. Během dvou let, kdy studentka PRIE postupně absolvuje všechny kurzy ze studijního a praktického programu, se společně s týmem žen a vyučujících budeme společně snažit pomoci studentce k zajištění dalších kroků - zaměstnání, založení vlastní specializované organizace či podniku apod. V prvním, experimentálním ročníku PRIE navrhujeme přijmout maximálně 5 studentek.    

 

Hledáme pro PRIE :

 

prostředky k zajištění mzdových nákladů na tři plné a dva poloviční pracovní úvazky. Plus investice do vzdělávacích materiálů, pomůcek a knih.

 

 

 

Své příspěvky můžete poslat na čečenský sbírkový účet u E-banky
číslo 911676001/5500, Raiffeisen Bank, konst. symbol 558 variabilní symbol 11125