Přehled variabilních symbolů pro jednotlivé sbírky

 

Účet číslo 911676001/5500, Raiffeisen Bank, konst. symbol 558

 

SBÍRKA                                                            VARIABILNÍ SYMBOL

Centrum pro  rodinu

555

Přátelská pomoc (PP)

111

Maršo 

115

Studijní projekt

222

PP - Salon Chava

1121

PP -  Taneční škola Vachy

1155

Zemědělský program 

11122  (slepice)

11123  (krávy)

PRIE - Rodinný institut

11125

PP - Cukrárna

11124

PP sos - Tantajevi

1111

PP sos - Šovlachovi

11112

PP sos - Madlen

11113

PP sos -  Elchanovi

11114

PP sos - Kurmagomadovi

11115

PP sos -  Rasujevi

11116

PP sos -  Ajubov Aslanbek

11117

PP sos -  Zalina

11551

Ozdravný pobyt dětí u Kaspického moře

111111