KDO JSME

...otevřená skupina lidí, které zajímá život, kultura a společnost v Čečensku a kteří se přičiňují o rozvíjení oboustranně prospěšných kontaktů mezi lidmi tam a zde. Na české straně vycházíme ze sdružení Berkat, v Čečensku pak z organizace Semja.

Spojuje nás v akci zájem co nejlépe poznat a pochopit smýšlení a schopnosti lidí na obou stranách. Tyto poznatky postupně zúročujeme i při úsilí zlepšit životní podmínky lidí, poškozených válečnou tragedií.

Myslíme si, že dnes dochází k prolínání různých světů na základě univerzálních potřeb a schopností jednotlivců a že přes společnou práci lze pěstovat důležitou schopnost rozlišení prostředí, ze kterých my, lidé pocházíme. Život lidí v Čečensku byl značně zkomplikován válečnými konflikty v posledních dvou desetiletích. V průběhu angažmá pro Čečensko poznáváme a rozvíjíme své tvůrčí schopnosti při vyjadřování solidarity malými, přesně profilovanými skutky. Povzbuzujeme tím činorodost lidí, kteří ztratili důvěru v budoucnost.

Nepracujeme ve velkém a nepoužíváme ke své práci velkých finančních obnosů. Naopak se snažíme inspirovat lidi různých profesí k tomu, aby k našemu angažmá připojili svoje investice ať už v podobě peněz, volného času a vlastních nápadů. Skrze pomoc a drobné investice tak chceme i otevírat prostor pro realistickou reflexi změn, které se kolem nás dějí.


Geneze:

 

1999 - 2001: Výbor SOS Čečensko (Podpisová kampaň, demonstrace, Memorandum mezinár. neziskovek do Rady Evropy, Kavkazské večery atd)

2001: založení občanského sdružení Berkat - Putovní výstavy, projekt Před válkou jsem měl hračky

2001 - 2003: projekt Pomoc lidem v ruinách

2003: první příjezd dětské tanečního souboru Maršo do ČR

2003 - 2005: Ženské centrum Iman, Přátelská pomoc rodinám v Grozném (oba projekty ve spolupráci s Člověkem v tísni)

2003 - 2004: pobyt prvního čečenského studenta Vachita Gojtěmirova v ČR

2004: založení neformální Česko-čečenské společnosti (Praha, Petřín)

2005: založení Fondu Semja v Grozném

2005 - 2007: provoz komunitního Centra pro rodinu v Grozném, pokračování programu Přátelské pomoci a Přátelských investic

2006: druhý příjezd tanečního souboru Maršo do ČR - projekt Tancem proti terorismu

2007 - 2008: pobyt druhého čečenského studenta Alichana Pašajeva v ČR

2007 - 2008: příprava festivalu České dny v Grozném

2008: zahájení nových projektů "Domácí kuchyně" a "Praktický rodinný institut" v Komunitním centru Doezal v Grozném

 

nastym.jpg